ENG
Sport begins üith gymnastics

Subscribe to our news

Birthdays

Yusifova Eleonora 24/02/2004

Team

Abdullayeva BikaAbdullayeva BikaPress secretary
Abushova VictoriaAbushova VictoriaFinance director
Ahmadbayli FarhadAhmadbayli FarhadPublic relations manager
Aliyev MehmanAliyev MehmanInternational relations manager
Aliyev Mir AzadAliyev Mir AzadMarketing Manager
Badyrkhanov NamigBadyrkhanov NamigSecurity and medical manager
Baghirova SevdaBaghirova SevdaAccountant
Huseynov HashimHuseynov HashimCashier
Ismailzade AdilaIsmailzade AdilaOffice manager
Mammadzada FaridMammadzada FaridProcurement manager
Novruzov AzerNovruzov AzerSport manager
Shafizada FatimaShafizada FatimaSport manager
Vishnevski RadelliVishnevski RadelliMedia manager
Zeynalova SaraZeynalova SaraProject manager